Akademik Kadro

Ningur Noyanalpan Prof. Dr.
Eczacılık

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (AÜEF) mezunudur. Asistanlık ve doktora çalışmalarını AÜEF Farmasötik Kimya alanında tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde hem Virginia Üniversitesi ve hem de Michigan Universitesi-Ann Arbor’da beş yıl kadar doktora ötesi (Post-doc) çalışmaları yapmıştır. İngiltere’de 1 yıl kadar Arberdeen Araştırmacı olarak çalışmıştır. Tübitak eski bilim kurulu üyesidir. Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği kurucu başkanıdır. Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını AÜEF Farmasötik Kimya anabilimda öğretim üyesi iken almıştır. 1982 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (GÜEF) kurucu ve takip eden dekanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, GÜEF Mesleki Bilimler Bölüm Başkanı ve GÜEF Farmasötik Kimya Anabilimdalı Başkanı görevlerini uzun yıllar almıştır. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmiştir. Çalışma alanları arasında moleküler farmakoloji; steroid, anti-lösemik, anti-tümör, anti-römatoik, kas-gevşetici, anti-fungal, anti-viral, anti-mikrobiyal, analjezik, ve anti-inflamatuvar özellik taşıyan bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin tayini; ilaçların ve bitki bileşenlerinin analitik karakterizasyonları; Fiziko-Kimya; ve ilaçların yapı-aktivite ilişkileri gibi sayılabilir. Çalışma konuları üzerine yayınlanmış 100 dolayında araştırma makalesi ve ayrıca; Farmasötik-Kimya ders kitabı dahil olmak üzere çeşitli basılmış kitapları, ve Fransızcadan çevirdiği Prof. Dr. M. Bertucat’ın çeviri kitabı bulunmaktadır. Türk Eğitim Derneği (TED) eski bilim kurulu üyesidir. Atatürkçü Düşünce Derneği eski Genel Saymanı ve Yüksek Kurulu Üyesidir. Çok iyi derecede birkaç yabancı dil konuşur. Evli, iki çocuk babasıdır ve iki torunu vardır.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark