Hakkımızda

Hakkımızda
İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “Sekiz Yıldızlı Eczacı”lar (8*E) yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından bir eczacının sahip olması gereken yetkinlik ve yeterlikler 8 yıldızla sembolize edilmiştir. Bunlar “Bakım veren, Karar verici, İletişimci, Yönetici, Yaşam boyu öğrenen, Öğretici, Lider ve Araştırmacı” yıldızlarıdır.

Eczacılık dünyada önemli bir dönüşüm geçirmekte ve ilaç odaklı eczacılıktan, ilaç ve hasta da odaklı eczacılığa doğru evrilmektedir. Ülkemiz de dünyadaki bu dönüşüm sürecinden doğal olarak etkilenmektedir. Sağlık Bakanlığı, adayları Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) ile seçerek, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarında uzman eczacılar yetiştirme sürecini resmi olarak başlatmıştır. İlk sınav 2017 yılında yapılacaktır.

Bütün dünyada tıbbın "kanıta dayalı tıbba", eczacılığın da "kanıta dayalı eczacılığa" dönüştüğü göz önüne alındığında, gelecekteki eczacılar karar alma süreçlerinde "kanıta dayalı veritabanlarına" "her an" başvuruyor olacaklardır. En son geçerli bilimsel kanıtlara ulaşabilme becerisi kazanmış, bu becerisini kullanarak elde ettiği kanıta dayalı bilgileri ihtiyaç duyan hastalara ve paydaşlarına en etkin iletişim becerileriyle iletebilme ve onlar tarafından bunların kullanılmasını sağlama yetkinliğine sahip eczacılar, toplumun en çok ihtiyaç duyacağı ve en çok aranan eczacılar olacaklardır.

“İlaç uyuncu” ilaçların doğru ve etkin kullanımını ifade eden bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre dünyada ilaç uyuncu %50’lerden daha düşük seviyelerdedir. Bu durum insan sağlığı ve ülke ekonomileri açısından büyük riskler yaratmaktadır. İlaç uyuncunun artmasına en çok katkı sağlayacak meslek grubu eczacılıktır. Dolayısıyla eczacıların sadece ilaç odaklı değil, aynı zamanda hasta odaklı bir eğitim de almaları zorunludur. Yine bu raporlarda eczacıların "aldıkları eğitim ve rolleri nedeniyle topluma şimdi yaptıklarından daha çok hizmet edebilecekleri/etmeleri gerektiği" vurgulanmaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalar eczacı eğitimi için yapılan harcamaların ve performans ödemelerinin ekonomiye yapılan harcamaların 6 katından fazla tasarruf sağladığını göstermektedir.

Fakültemiz; yetiştireceği eczacıların mesleğin dönüşüm sürecindeki öncü rollerinin de bilincinde olarak, güçlü ve yüksek motivasyonlu bir akademik kadro, en üst seviyede teorik ve pratik eğitim ve araştırma altyapısı, ülke sathına yayılmış şekilde staj imkanı sağlayan hastane zincirleri, eğitim, yönetim ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalılık prensibi ile ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye başlamıştır.


Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark