Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Akgül Yeşilada

Akgül Yeşilada,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yüksek Lisans mezunudur. Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya Anabilim Dalı’nda tamamlamış, akademik hayatına aynı fakültenin Farmasötik Kimya Anabilimdalında devam ederek Doçentlik ünvanını bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla almıştır. Başlıca araştırma alanları fitokimya, ilaç analizleri, peptit kimyası, yeni ilaç aday moleküllerinin sentezi ve yapı –aktivite çalışmaları ve eczacılık eğitim araştırmaları olarak sınıflandırılabilir. 1989-96 yılları arasında İngiltere University of London, King's College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry (3ay) ; Japonya( Kyoto University, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Department of Natural Products Chemistry (1Yıl), İsveç( Astra Pain Control Laboratories (Sodertalje)(1ay), sırasıyla Peptit ve proteinlerin türev spektroskopisi ile analizi; Kanal oluşturucu peptit antibiyotiklerinin sentez, izolasyon ve yapı tayini"; Analjezik olarak geliştirilmekte olan tetrapeptit yapısındaki bir bileşiğin enantiyomerik safsızlık testi için kapiller electroforetik bir ayırım yöntemi geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmıştır. 1997 yılında H.Ü Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Anabilimdalı Başkanlığına atanan Yeşilada 1998de Profesörlük ünvanın almıştır. Bu tarihten itibaren emekliliğe kadar geçen süreçte Ecazcılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programının açılmasını sağlamış, 4 adet BilimUzmanlığı tezi yönetmiş 10 kadar projede yürütücülüğü ve/veya arastırmacı olarak yer almıştır. 2005 yılı aralık ayında kendi isteği ile emekliliğe ayrılan Yeşilada 2007-2009 yılları arasında ilaç sektöründe görev almıştır. 2012 yılında Altınbaş Üniversitesi (eski adıyla İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) Eczacılık Fakültesine kurucu dekan olarak atanmış eczacılık eğitimini dünya standartlarında güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını yürüterek, Colorado Üniversitesi Skaggs School of Pharmacy Denver ile yapılan işbirliği antlaşması ile Türkiyede ilk hasta –odaklı eğitim müfredatının hazırlanması ve eğitimde kullanılmasını sağlamiştır. Böylelikle Türkiyenin ilk lisans düzeyinde hasta-odaklı eğitim eczacıları mezun edilerek topluma kazandırılmıştır. Eğitim alanında yapılan bu işbirlikleri önemli uluslararası kongrelerde Eczacılık Eğitimi oturumlarında poster olarak sunulmuştur. Ayrıca Fakültenin akreditasyon dosyasının hazırlanmasına ve ECZAK ‘ a sunulmasına öncülük etmiştir. Prof.Dr.Akgül Yeşilada 2018 Ekim ayı itıbariyle Altınbaş Üniveritesi Eczacılık Fakültesinde sürdürmekte olduğu öğretim üyeliği görevinden ayrılarak İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde göreve başlamış olup halen aynı üniversitede Farmasötik Kimya Anabilimdalı Başkanı görevini sürdürmektedir.

Temel Alanları: Farmasotik Kimya, 

AKSU NEŞE BUKET,YEĞEN GİZEM,YEŞİLADA AKGÜL. (2019), ECZACI-HASTA İLETİŞİMİ KONUSUNDA İSTANBUL İLİ ANKET ÇALIŞMASIA SURVEY STUDY IN ISTANBUL ON COMMUNICATION BETWEEN PHARMACIST AND PATIENT, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ,
Kelekçi NG, Yabanoğlu S, Küpeli E, Salgın U, Özgen Ö, Uçar G,Yeşilada E, Kendi E, Yeşilada A, Bilgin AA. (2007), A new therapeutic approach in Alzheimer disease Some novel pyrazole derivatives as dual MAO B inhibitors and anti inflammatory analgesics, Bioorg.Med.Chem, 15(1), 5775-5786.
Tunç Y, Hasırcı N, Yeşilada A, Ulubayram K. (2006), Comonomer effects on binding performances and morphology of acrylate based imprinted polymers, Polymer, 47(1), 6931-6940.
Saygılı N, Altunbaş A, Yeşilada A. (2006), Synthesis of New Pyrroline 2 one Derivatives, Turk. J.Chem, 30(1), 125-130.
Çalış İ, Koyunoğlu S, Yeşilada A, Brun R, Ruedi P,Taşdemir D. (2006), Antityrpanosomal Cycloartan Glycosides from Astragalus baibutensis, Chemistry and Biodiversity, 3(8), 923-929.
Özgen Ö, Koyunoğlu S, Kendi E, Yeşilada A. (2005), 2 3 Phenyl 5 m Chlorophenyl 2 Pyrazolin 1 yl 3 Methyl 4 3H Quinazolinone, Structural Chemistry, 16(1), 61-65.
Kaymakçıoğlu BK, Aktan Y, Süzen S, Gökhan N, Koyunoğlu S, Erol K, Yeşilada A. (2005), In vivo metabolism of 2 1 phenyl 3 3 chlorophenyl 2 propenylyden hydrazine 3 methyl 4 3H quinazolinone in rats, Eur.J.Drug Metab.Pharmakokinet, 30(4), 255-266.
Uçar G, Gökhan N, Yeşilada A, Yabanoğlu S, Bilgin AA. (2005), Interaction of some1 N Substituted thiocarbamoyl 3 phenyl 5 thienyl 2 pyrazolines with rat liver Semicarbazide sensitive Amin Oxidase SSAO, Hacettepe University, Journal of Faculty of Pharmacy, 25(1), 11-11.
Uçar G, Gökhan N, Yeşilada A, Bilgin AA. (2005), 1 N Substituted thiocarbamoyl 3 phenyl 5 thienyl 2 pyrazolines A novel cholinesterase and selective monoamine oxidaseB inhibitors for the treatment of Parkinson and Alzheimer Diseases, Neuroscience Letters, 382(3), 327-331.
Yeşilada A, Altıparmak BA, Yıldırım E, Erol K. (2004), Synthesis and Antinonciceptive and Antidepressant Effects of the Stereoisomers of a New Dipeptoid Analog of Cholecystokinin, Hacettepe University, jounal of Faculty of Pharmacy, 24(2), 57-64.
Yeşilada A, Koyunoğlu S, Saygılı N, Küpeli E,Bedir E,Khan I. (2004), Synthesis Anti inflammatory and Analgesic Activity Screening of some New 4 3H Quinazolinone Derivatives, Arch.Pharm.Pharm.Med.Chem, 337(1), 96-104.
Yeşilada A, Uçar G, Erol K, Bilgin AA. (2003), 1 N Substituted Thiocabamoyl 3 phenyl 5 thienyl 2 pyrazolines Synthesis and Evaluation as MAO İnhibitors, Arch.Pharm.Pharm.Med.Chem, 336(1), 362-371.
Yeşilada A, Tozkoporan B, Gökhan N, Öner L, Ertan M. (1998), Development and Validation of a Capillary Electrophoretic Method for the Determination of Degradation Product in Naphazoline HCl Bulk Drug Substance, J.Liq. Chrom. & Rel. Technol, 21(17), 2525-2525.
Yeşilada A, Gökhan N, Tozkoporan B, Ertan M, Aboul Enein HY. (1998), Method Validation in Pharmaceutical Analysıs From a General Approach to Capillary Electrophoresis, J. Liq. Crom.& Rel. Technol, 21(17), 2619-2638.
Ertan M, Yeşilada A, Tozkoparan B, Tarımcı Ç, Krebs B, Mechtild L. (1997), 1R 2S 4S 11S 2 a N morpholino 3 methoxybenzyl 1 methyl 4 isopropyl cyclohexane 3 one, Acta Crystallographia C, 53(1), 1466-1468.
Ergin Ö, Sillapaa R, Yeşilada A. (1996), The Structure of 5 Benzylidene 8 Ethylthiocarbamoyl 9 phenyl 7 8 diazobicyclo 4 3 0 non 6 en, Acta Crystalographia C, 52(1), 1770-1772.
Yeşilada A, Gökhan N, Bilgin A, Akaji M, Shingu T, Fujita T. (1996), Structural and Stereochemical Analysis of Some 9 Phenyl 8 N Substituted carbamoyl 7 8 Diazobicyclo 4 3 0 Non 6 enes by NMR and Mass Spectrometric Techniques, Spectroscopy Letters, 29(8), 1481-1496.
Yılman MA, Yeşilada A, Ertan M. (1996), Analysis of Illicit Captagon Tablets Seizured in Various Parts of Turkey, Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 13(1), 11-18.
Yeşilada A, Gökhan N, Yılman MA, Ertan M. (1996), High Performance Liquid Chromatographic Identification of Naphazoline and its Degradation Products in Nasal Preparations, Acta Pharmaceutica Turcica, 38(4), 101-106.
Yeşilada A, Gökhan N, Özer I, Vural K, Erol K. (1996), 5 Methyl 8 N Substituted Thiocarbamoyl 7 8 diazobicyclo 4 3 0 non 6 enes Evaluation as BSAO Inhibitors and Pharmacological Activity Screening, Farmaco, 51(12), 775-780.
Yeşilada A, Zorlu E, Aksu F, Yeşilada E. (1996), 3 4 Dimethoxy cinnamic acid Tetriary Amides Synthesis and Evaluation of Antiinflammatory and Analgesic Activities, Farmaco, 51(8), 595-599.
Yeşilada E, Aslan M, Sezik E, Yeşilada A. (1996), Quantitative Analysis of the Enantiomeric Naphtaquinone Derivatives from Boraginaceous Roots by High Performance Liquid Chromatography, Journal of Liquid Chromatography, 19(20), 3369-3381.
OnurE, YeşiladaA. (1994), Second and Fourth Derivative Spectrophotometric Determination of Terbutaline Sulfate and Glyceryl Guaiacolate in Expectorant Syrup, FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 19(2), 57-64.
Matsuura K, Yeşilada A, A Nagaoka, Y, Takaishi, Y, Fujita, T, Iida, A, Nagaoka, Y, Takaishi, Y, Fujita,. (1993), Fungal Metabolites Part 9 Synthesis of a Membrane Modifying Peptide Hypelcin A III from Hypocrea peltata, Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 41(11), 1955-1959.
Matsuura K, Yeşilada A, Iida A, Fujita, T, Takaishi, Y, Kanai, M. (1993), Fungal Metabolites Part 8 Primary Structures of Antibiotic Peptides Hypelcin A I A II A III A IV A V A VI A VII A VIII and A IX from Hypocrea peltata, Journal of Chemical Society, Perkin Transactions, 1(1), 381-387.
Şafak C, Erdoğan H, Yeşilada A, Erol, K, Cimgi, I. (1992), Synthesis and Pharmacology of Some New Carbamodithioc Acid Esters, Arzneimittel Forschung/Drug Research, 42(1), 123-126.
Yeşilada A, Saraç S, Ertan M, Willke, A. (1992), Studies on Some New Ornizadole Derivatives, Hacettepe Üniv. Eczacılık Fakültesi Dergisi, 12(1), 13-21.
Yeşilada A, Theobald AE, Hider RC. (1992), Discrimination of Bovine and Porcine Insulin by Higher Order Derivative UV Spectroscopy, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 10(9), 699-703.
Bilgin AA, Yeşilada A, Palaska E, Sunal, R. (1992), Synthesis and Antidepressant Activity of Some New 8 Thiocarbamoyl 7 8 diazbicyclo 4 3 0 non 6 ene Derivatives, Arzneimittel Forschung/Drug Research, 42(2), 1271-1273.
Yeşilada A, Erdoğan H, Ertan M. (1991), Second Derivative Spectrophotometric Determination of p Aminophenol in the Presence of Paracetamol, Analytical Letters, 24(1), 129-138.
Yeşilada A, Ertan M. (1991), Determination of Amoxycillin in Oral Suspensions, Analytical Letters, 24(11), 2033-2041.
E Yeşilada, A Yeşilada. (1987), Aids ve Kanserden Korunmada Yeni Bir Ümit Kampo Ilaçları, Yeni Tıp Dergisi, 4(6), 65-68.
E Oskay, A Yeşilada. (1983), Four Flavonoids and Constituents from Achillea biebersteinii, Journal of Natural Products, 47(1), 742-742.
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Kullanılan Analitik Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Validasyonu
YEŞİLADA AKGÜL (1995), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Toksikoloji, Bilimsel Kitap