Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Tanju  Ceyhan

Tanju Ceyhan,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde 1989 yılında tamamlayan Ceyhan, Yüksek Lisans Eğitimini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Kimya” alanında, Doktora Eğitimini 1999 yılında aynı Üniversitede Kimya alanında tamamlayarak “Doktor (PhD)” unvanını almıştır. 2006 Yılında Kimya Bilim alanında Doçent, 2017 yılında Profesör olmuştur. 1989-2017 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli Eğitim-Öğretim kademelerinde Program Başkanı ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 Yılında akademik hayatını daha aktif sürdürmek amacı ile TSK den Kıdemli Albay rütbesi ile emekli olarak Akademik hayata geçiş yapmıştır. 2017 yılından bu yana İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde akademik kadroda yer almaktadır. Değişik substitüe gruplar içeren ftalosiyanin bileşiklerinin geçiş metal komplekslerinin sentezi, iletkenlik, elektrokatalitik, optik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve bu bileşiklerden nano malzemelerin elde edilmesi konularında araştırmalar yapmıştır. Kimyasal sensör cihazlarında kullanılmak üzere ftalosiyanin türevlerinin tasarım ve sentezinin yanısıra; fotodinamik terapi (PDT) amaçlı suda çözünür ftalosiyaninlerin dizayn ve sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin araştırılması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası hakemli saygın dergilerde (SCI) yayınlanan makaleleri toplam 600 üzerinde atıf almıştır. Web of Science göre (Nisan 2019) h indeksi 16 dır. Makalelerinin yanı sıra TUBİTAK ve BAP kapsamındaki ARGE projelerinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yaptığı tamamlanmış projeleri ve Tıp Fakülteleri için basılmış ‘’Genel Organik Kimya’’ kitabı bulunmaktadır. Bu çalışmalarının büyük bir kısmını da ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri ve poster şeklinde sunmuştur. Yaptığı makale ve araştırmalar, GATA- Temel Tıp Bilimleri Ödülleri, TÜBİTAK-Yayın Teşvik Ödülleri almıştır. SCI’da listelenen uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik görevini de yürütmektedir Prof. Dr. Tanju Ceyhan İngilizce bilir, evli ve bir erkek babasıdır.

Araştırma Alanları: Ftalosiyanin bileşiklerinin dizaynı, sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları, Koordinasyon bileşikleri, Supramoleküler kimya, Makrohalkalı bileşikler, Organometalik kimya

Temel Alanları: Kimya,  Anorganik Kimya,  Nanoteknoloji, 

2011 - Optical limiting properties of trimeric metallo-phthalocyanines/polymer composite films
CEYHAN TANJU. OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 43(6), 992-995.
2010 - Novel ball-type four dithioerythritol bridged metallophthalocyanines and their water-soluble derivatives: Synthesis and characterization, and electrochemical, electrocatalytic, electrical and gas sensing properties
CEYHAN TANJU. DALTON TRANSACTIONS, 39(41), 9801-9814.
2010 - Strong optical limiting property of a ball-type supramolecular zinc-phthalocyanine in polymer-phthalocyanine composite film
CEYHAN TANJU. OPTICS COMMUNICATIONS, 283(2), 330-334.
2009 - Optical limiting response by embedding copper phthalocyanine into polymer host
CEYHAN TANJU. OPTICS COMMUNICATIONS, 282(12), 2426-2430.
2009 - Characterization and organic vapor sensing properties of Langmuir-Blodgett film using a new three oxygen-linked phthalocyanine incorporating lutetium
CEYHAN TANJU. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 135(2), 426-429.
2009 - Synthesis, characterization, and electrocatalytic and electrical properties of novel ball-type four cyclopentyldisilanoxy-POSS bridged metallophthalocyanines
CEYHAN TANJU. DALTON TRANSACTIONS, 10318-10329.
2008 - Synthesis, Characterization, Nonlinear Absorption and Electrochromic Properties of Double-Decker Octakis(mercaptopropylisobutyl-POSS)-phthalocyaninatolanthanide(III) Complexes
CEYHAN TANJU. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, 4943-4950.
2008 - Synthesis, characterization and nonlinear absorption of novel octakis-POSS substituted metallophthalocyanines and strong optical limiting property of CuPc
CEYHAN TANJU. DALTON TRANSACTIONS, 2407-2413.
2008 - Trimeric metallo-phthalocyanines with good performances for nanosecond optical limiting in solution
CEYHAN TANJU. OPTICS COMMUNICATIONS, 281(10), 2970-2974.
2008 - The nonlinear refraction and absorption dependence on the thermal effect for 4 ns pulse duration in binuclear Zn(II) phthalocyanine solution
CEYHAN TANJU. OPTICS COMMUNICATIONS, 281(14), 3897-3901.
2007 - Electrochemistry and spectroelectrochemistry of tert-butylcalix[4]arene bridged bis double-decker lutetium(111) phthalocyanine, Lu2Pc4 and dimeric lutetium(III) phthalocyanine, Lu2Pc2(OAc)(2)
CEYHAN TANJU. CHEMICAL PHYSICS, 340(1-3), 283-292.
2007 - Synthesis, characterization, and electrochemical, electrical and gas sensing properties of a novel tert-butylcalix[4]arene bridged bis double-decker lutetium(III) phthalocyanine
CEYHAN TANJU. POLYHEDRON, 26(1), 73-84.
2007 - Synthesis, characterization, and electrochemical and electrical properties of a novel ball-type hexanuclear metallophthalocyanine, bridged by calix[4]arenes substituted with four hexylthiometallophthalocyanines through nitro coupling
CEYHAN TANJU. JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, 11(9), 625-634.
2007 - Characterisation of Langmuir-Blodgett films of new multinuclear copper and zinc phthalocyanines and their sensing properties to volatile organic vapours
CEYHAN TANJU. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 123(2), 1017-1024.
2007 - Synthesis, characterization and electrochemical properties of novel metal free and zinc(II) phthalocyanines of ball and clamshell types
CEYHAN TANJU. POLYHEDRON, 26(15), 4239-4249.
2006 - Synthesis, characterization, and electrical, electrochemical and gas sensing properties of a novel ball-type four t-butylcalix[4]arene bridged binuclear zinc(II) phthalocyanine
CEYHAN TANJU. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 320-322.
2006 - Synthesis, characterization, conduction and gas sensing properties of novel multinuclear metallo phthalocyanines (Zn, Co) with alkylthio substituents
CEYHAN TANJU. POLYHEDRON, 25(3), 737-746.
2005 - Synthesis, characterization and ESR spectroscopy of novel s-triazine bearing three oxygen-linked lutetium bisphthalocyanine sandwich complexes
CEYHAN TANJU. JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, 9(6), 423-429.
2004 - Synthesis, characterization and EPR spectroscopy of novel s-triazines bearing three oxygen-linked phthalocyanines
CEYHAN TANJU. JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, 8(12), 1383-1389.
2002 - The synthesis of new phthalocyanines substituted with 12-membered diazadioxa macrocycles
CEYHAN TANJU. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 133(1), 71-78.
“Tıp Fakülteleri İçin Genel Organik Kimya’xx’xx
2005 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
CEYHAN TANJU