Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Sinem Tuncel Kostakoğlu

Sinem Tuncel Kostakoğlu,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

1981 yılında İstanbul’da doğan Sinem Tuncel Kostakoğlu, 1999 yılında Gebze Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2004 yılında Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, sırasıyla 2006 ve 2012 yıllarında Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. 2006 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Doktora süresince, Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry (Rusya) ve Sheffield Hallam University, The Materials and Engineering Research Institute (İngiltere)’de misafir doktora öğrencisi olarak tez çalışmalarını sürdürmüştür. Doktora sonrasında, Institute of Chemistry of Clermont-Ferrand, (Fransa)’da misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında, TÜBİTAK-BİDEB 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile University of Bayreuth, Applied Functional Polymers (Almanya)’de doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. 2017 yılında Kimya alanında Doçent unvanını almıştır. Gebze Teknik Üniversitesi’nde Genel Kimya derslerini vermiş, TÜBİTAK, BAP gibi ulusal ve uluslararası ikili iş birliği projelerinde görev almıştır. Uluslararası hakemli dergilerde basılan yayınları, 400’ün üzerinde atıf almış, H indeksi 12’dir. İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Araştırma Alanları: Anorganik kimya, Makrosiklik bileşikler, PDT, Sıvı kristaller, Organik Güneş Pilleri, Supramoleküler Sistemler

Temel Alanları: Kimya,  Anorganik Kimya, 

(2018), "Eşik Üstü Ödülü", "Kamu", "GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI/", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "TÜBİTAK Ufuk 2020 Eşik Üstü Ödülü", "TÜBİTAK", Diğer