Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Erdem Büyükbingöl

Erdem Büyükbingöl,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Profesör Büyükbingöl 1975 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur. 1982 yılında British Council’ın desteğiyle University of Aberdeen, İskoçya’da doktora öncesi çalışmalarını sürdürmüştür. 1983 yılında ‘Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezleri, Yapı Aydınlatmaları, Antikolinerjik Etki ve Yapı-Etki Çalışmaları’ başlıklı doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını 1986-1988 yılları arasında, ABD’de Case Western Reserve University’de (CWRU) “Diyabetik komplikasyonlarda etkin öneme sahip bir protein üzerinde yenilikçi ilaç adayı moleküllerin geliştirmelerinde YAPAY ZEKA uygulamalarını gerçekleştirmiş ve bu çalışma ABD’nin önemli bilim dergilerinden biri olan “Molecular Pharmacology” dergisinde 1988 yılında yayınlanmıştır. Dolayısıyla ilaç geliştirme ve çeşitli sağlık alanlarında yapay zekâ algoritmalarının yazılması çalışmalarında öncü bilimsel yayınlardan bir tanesidir. Başta ABD olmak üzere, Avrupa’nın çeşitli Eczacılık Fakültelerinde “Misafir Öğretim Üyesi” olarak kısa ve uzun dönemleri kapsayan araştırmalar yapmış ve özellikle yapay zekâ algoritmalarının ilaç ve sağlık alanlarına uygulanması konularında konferanslar vermiştir. Türkiye’ye döndükten sonra 2004 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yönetmiş ve yapay zekanın eczacılık alanlarında yaygınlaşması çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu konuda, uluslararası bilim dergilerinde yayınlar da yapmıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesinde Farmasötik Kimya doçentliğini, 1995 yılında ise Farmasötik Kimya profesörü ünvanını almıştır. Doktora sonra uzun süreli davet edildiği çeşitli ABD üniversitelerinde Farmasötik ve Medisinal Kimya lisans ve doktora dersleri vermiştir. Ankara Üniversitesi Akademik Gelişme ve Kalite Geliştirme Komite Üyeliği, Uluslararası Kurumsal İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı ve Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın, kitap bölümü, 1000 üzeri uluslararası sitasyon sahibidir. SCI H indeksi 19’dur. Hem Ankara Üniversitesi hem de ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde yüksek Lisans ve doktora tezlerin yönetmenin yanı sıra, ABD Texas University bünyesindeki MD ANDERSON CANCER CENTER’daki (MDACC)iki araştırmacı ile yaklaşık sekiz yıldır ortak proje çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar sonucu, geliştirilen moleküllerin klinik araştırmalar kapsamında FAZ-1 aşamasında olması da önemli bir gelişmedir. MDACC’daki araştırmacılar ile Türkiye’de ortak bir “biotech” firması kurmuşlardır. Bu şekilde, bilimsel çalışmaların bir “start-up” girişimciliğinde inovasyona yönelik dinamik yapılanmasının da desteklenmesi düşünülmektedir.

Araştırma Alanları: Yapay Zeka ve yenilikçi ilaç adayı moleküllerin tasarımı

Temel Alanları: Farmasotik Kimya, 

(2005), "Pharmaceutical and Medicinal Award of Drug Design and Development (First prize)", "Ticari (Özel)", "NOVARTIS Drug Company",