Eczacılık Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Atilla AKDEMİR  (Dekan V.)
Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ (Profesör Üye, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet İSBİR (Profesör Üye)
Doç. Dr. İnci KAYIN (Doçent Üye, Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Ayça BAL ÖZTÜRK  (Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ece ÖZCAN BÜLBÜL (Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜLEÇ (Dr. Öğr. Üyesi)
 

 

Görev Tanımı

  • Fakültenin eğitim-öğretim ile ilgili esasları kararlaştırmak.
  • Fakültenin müfredatını ve ders planlarını oluşturmak.
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
  • Kanun ve yönetmelikler ile verilen diğer görevleri yürütmek.