Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Hakkında

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitim süresi beş yıl olup, kanıta dayalı eğitim programı uygulanmaktadır.  Fakültemizde Eczacılık (Türkçe) ve Eczacılık (İngilizce) olmak üzere iki program mevcuttur. Programlarımız, Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan “asgari” gereklilikleri kapsayan “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP-2015)”na tam uyumlu olarak yapılandırılmıştır. EczÇEP dokümanlarında da belirtildiği gibi "Eğitim ve öğretimin temel amacı insanları hayata hazırlamaktır. Meslek eğitimi geleceğin meslek mensuplarını çalışacakları iş hayatına hazırlama ve yaşadıkları toplumun yararına işler yapabilme yetisi kazandırma uğraşı vermektedir. Bir üniversite mezununun bilgi ve becerisiyle mesleki hayata hazır olması ve topluma her zaman öncülük etmesi beklenmektedir. Üniversitelerin olabildiğince güncel hayattaki sektörel unsurlara yakın ve onların ihtiyaçlarına uygun bilgileri sunan eğitim-öğretim vermeye çalışması en önemli misyonları olmalıdır." Fakültemiz bu doğrultuda müfredatının oluşturulması sırasında "çıktı odaklı (eğitim sonunda ulaşılması planlanan yeterlilikler)" bir yaklaşım benimsemiş olup; "eczacılık mesleğini tercih eden gençleri teorik ve pratik uygulamaları kullanarak güncel ilaç ve sağlık bilgileri ile donatmayı ve yaşadığı topluma katkı veren 'sekiz yıldızlı eczacılar' olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir." İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin bir diğer hedefi de mezunlarının ulusal ve global düzeyde bir eczacıdan beklenen görevleri üstlenebilecek ve uygulayabilecek yetkinlik düzeyinde olmalarının sağlanmasıdır. Fakültemizin diğer eczacılık fakültelerinden farklılıklarını içeren ve en az % 70'ini ÇEP' in oluşturduğu “Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP)” , eczacının gelecekteki rol ve işlevlerine ve ülkemizi eczacılıkta dünyada öncü bir rol üstlenecek noktaya getirecek eczacılar yetiştirmeye odaklı olarak hazırlanmıştır. İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, bu doğrultuda kanıta dayalı bir eğitim anlayışı benimsenmiş ve  tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde kanıta dayalı stratejiler kullanılarak, kendileri de gelecekte "kanıta dayalı eczacılık" yapan eczacılar yetiştirilmektedir.