Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Hakkında

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eğitim süresi beş yıl olup, kanıta dayalı bir eğitim yapılmaktadır. Eczacılık Fakültesinde iki program mevcuttur, Eczacılık (Türkçe) ve Eczacılık (İngilizce).. Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan “asgari” gereklilikleri kapsayan “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP-2015)”na tam uyumlu olarak yapılandırılmıştır. EczÇEP dokümanlarında da vurgulandığı gibi "Eğitim ve öğretimin temel amacı insanları hayata hazırlamaktır. Meslek eğitimi geleceğin meslek mensuplarını çalışacakları iş hayatına hazırlama ve yaşadıkları toplumun yararına işler yapabilme yetisi kazandırma uğraşı vermektedir. Bir üniversite mezununun bilgi ve becerisiyle mesleki hayata hazır olması ve topluma her zaman öncülük etmesi beklenmektedir. Üniversitelerin olabildiğince güncel hayattaki sektörel unsurlara yakın ve onların ihtiyaçlarına uygun bilgileri sunan eğitim-öğretim vermeye çalışması en önemli misyonları olmalıdır." Bu kapsamda, Fakültemiz, müfredatının oluşturulması sırasında "çıktı odaklı (eğitim sonunda ulaşılması planlanan yeterlilikler)" bir yaklaşım benimsemiş olup; "eczacılık mesleğini tercih eden gençleri teorik ve pratik uygulamaları kullanarak güncel ilaç ve sağlık bilgileri ile donatmayı ve yaşadığı topluma katkı veren 'sekiz yıldızlı eczacılar' olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir." Mezunlarının ulusal ve global düzeyde bir eczacıdan beklenen görevleri üstlenebilecek yeterlilikleri mezuniyetleri sırasında uygulayabilir düzeyde olmalarının sağlanması diğer önemli hedeflerindendir. Fakültemizin diğer eczacılık fakültelerinden farklılıklarını içeren ve en az %70'ini ÇEP'in oluşturduğu “Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP)” eczacının gelecekteki rol ve işlevlerine ve ülkemizi eczacılıkta dünyada öncü bir rol üstlenecek noktaya getirecek eczacılar yetiştirmeye odaklı olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda kanıta dayalılık en önemli dayanak noktasıdır. Öğrencilerimizin eğitiminde kanıta dayalı stratejiler kullanılarak, kendileri de gelecekte "kanıta dayalı eczacılık" yapan eczacılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.