Eczacılık Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Atilla AKDEMİR (Dekan Vekili)
Prof. Dr. Semra Şardaş  (Profesör Üye, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet İSBİR (Profesör Üye)
Doç. Dr. İnci KAYIN (Doçent Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Arda ATAKOL (Dr. Öğr. Üyesi)

Görev Tanımı

  • Fakülte Kurul kararları ile tespit edilen esasları uygulamak.
  • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.
  • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
  • Dekanın, Fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.