Eczacılık Fakültesi

Hakkımızda

semra-sardas

Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ
Dekan

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “Sekiz Yıldızlı Eczacı”lar (8*E) yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından bir eczacının sahip olması gereken yetkinlik ve yeterlikler 8 yıldızla sembolize edilmiştir. Bunlar “Bakım veren, Karar verici, İletişimci, Yönetici, Yaşam boyu öğrenen, Öğretici, Lider ve Araştırmacı” yıldızlarıdır.

Eczacılık dünyada önemli bir dönüşüm geçirmekte ve ilaç odaklı eczacılıktan, ilaç ve hasta da odaklı eczacılığa doğru evrilmektedir. Ülkemiz de dünyadaki bu dönüşüm sürecinden doğal olarak etkilenmektedir. Sağlık Bakanlığı, adayları Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) ile seçerek, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarında uzman eczacılar yetiştirme sürecini resmi olarak başlatmıştır. İlk sınav 2017 yılında yapılmıştır.

Bütün dünyada tıbbın "kanıta dayalı tıbba", eczacılığın da "kanıta dayalı eczacılığa" dönüştüğü göz önüne alındığında, gelecekteki eczacılar karar alma süreçlerinde "kanıta dayalı veritabanlarına" "her an" başvuruyor olacaklardır. En son geçerli bilimsel kanıtlara ulaşabilme becerisi kazanmış, bu becerisini kullanarak elde ettiği kanıta dayalı bilgileri ihtiyaç duyan hastalara ve paydaşlarına en etkin iletişim becerileriyle iletebilme ve onlar tarafından bunların kullanılmasını sağlama yetkinliğine sahip eczacılar, toplumun en çok ihtiyaç duyacağı ve en çok aranan eczacılar olacaklardır.

Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ (Dekan V.)
Prof. Dr. Mehmet İSBİR  (Profesör Üye)
Prof. Dr. Abdullah OLGUN (Profesör Üye)
Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL (Profesör Üye)
Doç. Dr. İnci KAYIN (Doçent Üye)
Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK (Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Levent ALPARSLAN(Yardımcı Doçent Üye)

Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ (Dekan V.)
Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL (Profesör Üye)
Prof. Dr. Abdullah OLGUN (Profesör Üye)
Prof. Dr. Mehmet İSBİR (Profesör Üye)
Doç. Dr. İnci KAYIN (Doçent Üye)
Doç. Dr. Yasemin ÇIRAK (Doçent Üye)
Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ  (Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. İnci KAYIN (Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Levent Alpaslan (Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal ÖZTÜRK (Dr. Öğr. Üyesi)