Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Onur ŞAHİN

Onur ŞAHİN,  Dr.

CV

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünü 2006 yılında tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Programı Organik Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini ve yine aynı üniversite Doktora eğitimini Organik Kimya alanında 2015 yılında tamamladı. Eğitim ve yüksek eğitim sürecinde, analitik-aletli analiz-genel kimya laboratuvarlarında öğrenci asistanlığı, çeşitli kamu ve ve özel kurumlarda kimya öğretmenliği ve bölüm başkanlığı, organik-polimer-materyal-ilaç kimyası alanında pek çok araştırma projesinde bursiyer ve araştırmacı olarak görev almıştır. Doktora eğitiminin ardından, TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası bursu almaya hak kazanıp 2 yıl İngiltere’de Organik Kimya alanında Organobor ve Tiyofen kimyası üzerine araştırmalar yapmıştır. Yurtdışı araştırmalarının ardından yine 2 yıl kadar Türkiye’de Organik Sentez-İlaç Kimyası alanında çeşitli projelerde doktora sonrası araştırmacı ve misafir araştırmacı olarak görev almıştır. Araştırmalarını Organik Sentez, İlaç sentez alanında sürdürmektedir. Organik Sentez, Organik elektronik ve İlaç kimyası alanlarında ulusal ve uluslararası poster ve sözlü sunuların yanında bir dizi makale de yayınlamıştır. İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Organik Kimya, Farmasötik kimya, Organik Elektronik, Organik Güneş Pilleri