Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Süleyman Bodur

Süleyman Bodur,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Süleyman Bodur, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde (%100 İngilizce) 2019 yılında tamamlamıştır. Lisans tezini bizmutun içme suyu ve maden suyu örneklerinde eser seviyelerde tayinine yönelik analitik yöntem geliştirerek başarıyla lisans eğitiminden mezun olmuştur. Lisans eğitimini bitirdikten sonra 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı/Analitik Kimya Programı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli organik ve inorganik kirleticiler ve ilaç etken maddelerinin tayinine yönelik çeşitli analitik yöntemler geliştirilmesi hakkındaki çalışmaları literatüre bilimsel olarak katkı sağlamaktadır. 2021 ve 2022 yılları arasında özel bir firmada Müşteri Destek Mühendisi olarak çalışarak kromatografi sistemleri (HPLC ve UPLC) için validasyon, bakım ve arıza çözüm işlemlerini gerçekleştirmiştir. Nisan 2022’de İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

Araştırma Alanları: Analitik Kimya, Yeni Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesi, İnorganik, Organik ve İlaç Etken Maddelerinin Tayinleri, Mikroekstraksiyon Yöntemleri