Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Merve  Arıcı

Merve Arıcı,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde 2013 yılında tamamlayan Merve Arıcı, yüksek lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini de, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Programı’nda tamamlayan Merve Arıcı, İstinye Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik kadroda bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Farmasötik Toksikoloji, Farmakogenetik

Temel Alanları: Farmasotik Toksikoloji,