Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Semra Şardaş

Semra Şardaş,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Semra Şardaş, Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji mezunudur. Eczacılık Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1982 yılında Toksikoloji bilimi doktorasını Ankara Üniversitesinden almıştır. 1986 yılında Gazi Üniversitesinde Toksikoloji doçenti, 1993 yılında Toksikoloji profesörü ve 2011 yılında Avrupa Toksikoloji Birliği tarafından Avrupa Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist ) unvanlarını almıştır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan yardımcılığı, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yapmıştır. Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinde Farmakogenetik ve İlaç Güvenliliği Birimini kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Prof. Şardaş, TÜBİTAK desteği ile doktora sonrası aldığı burslarla uzun yıllar çalışmalarını İngiltere de Londra Üniversitesi Tıp fakültesinde ilaç metabolizması ve Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji departmanında Farmakogenetik, Genotoksisite alanında sürdürmüştür. Prof. Şardaş, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun çeşitli birimlerinde (Etik Kurul, Ruhsat, Farmakovijilans, KÜB/KT, Kozmetik Dairesi, Farmakoloji ve Teknoloji Danışma Komisyonu ) bilimsel komisyon üyelikleri ve Farmakovijilans bilimsel danışma kurulu başkanlığı görevi yapmıştır. Marmara Üniversitesi Klinik İlaç Araştırmaları Etik Kurul üyeliği ve Kozmetik Klinik Araştırma Etik Kurul kurucularındandır. Ulusal dergilerin yanı sıra çok sayıda Uluslararası derginin editörüdür. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın, kitap bölümü, 1000 üzeri uluslararası sitasyon sahibidir. SCI H indeksi 19’dur. Uluslararası ve Ulusal İlaç Güvenliliği kongrelerini ülkemizde gerçekleştirmiştir. Halk sağlığına yönelik uluslararası yayınları ve hizmetleri nedeniyle Uluslararası ve Ulusal ödüllere sahiptir. Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezi yönetmiştir. Ülkemizde Toksikoloji Derneği ve Farmakovijilans Derneği kurucularındandır. Farmakovijilans Derneği Başkan yardımcısıdır. Sitasyon sayısı 1500 üzerindedir.

Araştırma Alanları: İlaç Güvenliliği-Farmakovijilans, Risk Değerlendirme , Farmakogenetik, DNA hasarı tespit yöntemleri genotoksisite, İlaç Metabolizması, Günlük müsade edilen doz ,mesleki maruziyet dozu değerlendirimesi, Kozmetik ürünlerde güvenlik sınırı tayini

Temel Alanları: Farmasotik Toksikoloji, 

2020 - It Is Time to Revitalize the Antibiotic Pipeline: Systems Ecology Can Help
ŞARDAŞ SEMRA,BÜYÜK AYŞE ŞEYMA,BECEREN AYFER. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 24(3), 124-128.
2020 - Challenge-comet assay, a functional and genomic biomarker for precision risk assessment and disease prevention among exposed workers
Xu Jianzhen,Sram Radim J,Cebulska Wasilewska Antonina,Miloradov Mirjana V,ŞARDAŞ SEMRA,Au William W. Toxicology and Applied Pharmacology, 397(), 115011-.
2020 - Digging Deeper into Precision/Personalized Medicine: Cracking the Sugar Code, the Third Alphabet of Life, and Sociomateriality of the Cell
Özdemir Vural,Arga Yalçın,Aziz Ramy K,BAYRAM MUSTAFA,Conley Shannon N,Dandara Collet,Endrenyi Laszlo,Fisher Erik,Garvey Colin K,HEKİM SÜLEYMAN NEZİH,Kunej Tanja,ŞARDAŞ SEMRA,Schomberg Rene Von,Yassin Aymen S,Yılmaz Gürçim,Wang Wei. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 24(2), 62-80.
2019 - DNA repair capacity of the colorectal cancer patients and the correlation between the pathological parameters.
tolan Hüseyin Kerem,BECEREN AYFER,ŞARDAŞ SEMRA,ŞENKESEN ÖZNUR,ÇELİKEL ÇİĞDEM,Gencosmanoglu rasim,YEGEN ŞEVKET CUMHUR. Nigerian Journal of Clinical Practice, 22(2), 194-200.
2019 - Role of DNA repair genes XRCC3 and XRCC1 in predisposition to type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy
YEŞİL DEVECİOĞLU TUĞÇE,DAYAN AKIN,DEMİRTUNÇ REFİK,ŞARDAŞ SEMRA. Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 66(2), 90-98.
2019 - DNA repair capacity of the colorectal cancer patients and the correlation between the pathological parameters.
Tolan HK,ŞARDAŞ SEMRA. Nigerian journal of clinical practice, 22(2), 194-200.
2019 - Panvigilance: Integrating Biomarkers in Clinical Trials for Systems Pharmacovigilance
ŞARDAŞ SEMRA,KENDİRCİ ASLIGÜL. OMICS: A Journal of Integrative Biology,
2018 - Asetilasyon polimorfizmi.
ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 6(4), 325-328.
2018 - Investigation of Genotoxicity Risk and DNA Repair Capacity in Breast Cancer Patients Using Anastrozole
YEŞİL DEVECİOĞLU TUĞÇE,AYDOĞAN FATİH,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA,ŞENEL BEŞE NURAN,ŞARDAŞ SEMRA. Northern Clinics of Istanbul,
2018 - How Does Infection with Human Papillomavirus 16 and 18 Impact on DNA Damage and Repair in Cervical Cells and Peripheral Blood?
Ozcagli Eren,Biri Aydan,Dinc Bedia,ŞARDAŞ SEMRA. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 22(5), 332-336.
2018 - To Genotype or Phenotype for Drug and Food Safety? Exiting the Technology Echo Chambers
Özdemir Vural,Endrenyi Laszlo,HEKİM SÜLEYMAN NEZİH,Kunej Tanja,Steuten Lotte M,Springer Simon,ŞARDAŞ SEMRA,Ergüler Erol,BAYRAM MUSTAFA. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 22(8), 525-527.
2018 - Role of DNA repair genes XRCC3 and XRCC1 in predisposition to type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy
YEŞİL DEVECİOĞLU TUĞÇE,DAYAN AKIN,DEMİRTUNÇ REFİK,ŞARDAŞ SEMRA. Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 18(), 30232-30235.
2018 - How Does Infection with Human Papillomavirus 16 and 18 Impact on DNA Damage and Repair in Cervical Cells and Peripheral Blood?
ÖZÇAĞLI EREN,Biri Aydan,Dinc Bedia,ŞARDAŞ SEMRA. OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY, 22(5), 332-336.
2017 - Investigation of Antioxidants’s Antimutagenic Effects by The Ames Test
BECEREN AYFER,Sarıkaya Betül,TATLIPINAR MÜCTEBA EŞREF,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA,ŞARDAŞ SEMRA. Marmara Pharmaceutical Journal, 21(3), 455-455.
2017 - Personalized medicine beyond genomics alternative futures in big data proteomics environtome and the social proteome
ÖZDEMİR MEHMET VURAL,EDWARD S DOVE,DOVE EDWARD S,GÜRSOY ULVİ KAHRAMAN,ŞARDAŞ SEMRA,YILDIRIM ARİF,YILMAZ ŞENAY GÖRÜCÜ,BARLAS İBRAHİM ÖMER,GÜNGÖR KIVANÇ,METE ALPER,Srivastava Sanjeeva. Journal of Neural Transmission,
2017 - Melatonin ameliorates oxidative DNA damage andprotects against formaldehyde-inducedoxidative stress in rats
AYDEMİR SEZGİN,AKGÜN SEVCAN GÜL,BECEREN AYFER,YÜKSEL MERAL,KUMAŞ MELTEM,ERDOĞAN NUSRET,ŞARDAŞ SEMRA,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA. Int J Clin Exp Med, 10(4), 6250-6261.
2017 - Melatonin ameliorates oxidative DNA damage and protects against formaldehyde-induced oxidative stress in rats
AYDEMİR SEZGİN,AKGÜN SEVCAN GÜL,BECEREN AYFER,YÜKSEL MERAL,KUMAŞ MELTEM,ERDOĞAN NUSRET,ŞARDAŞ SEMRA,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 10(4), 6250-6261.
2017 - Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera extract of Nerium oleander
AKGÜN SEVCAN GÜL,AYDEMİR SEZGİN,ÖZKAN NAZİYE,YÜKSEL MERAL,ŞARDAŞ SEMRA. Northern Clinics of Istanbul, 4(3), 205-212.
2017 - Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera extract of Nerium oleander
AKGÜN SEVCAN GÜL,AYDEMİR SEZGİN,ÖZKAN NAZİYE,YÜKSEL MERAL,ŞARDAŞ SEMRA. Northern Clinics of Istanbul, 4(3), 205-212.
2017 - Melatonin ameliorates oxidative DNA damage and protects against formaldehyde-induced oxidative stress in rats
AYDEMİR SEZGİN,AKGÜN SEVCAN GÜL,BECEREN AYFER,YÜKSEL MERAL,KUMAŞ MELTEM,ERDOĞAN NUSRET,ŞARDAŞ SEMRA,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 10(4), 6250-6261.
2016 - Harnessing Knowledge on Very Important Pharmacogenes CYP2C9 and CYP2C19 Variation for Precision Medicine in Resource Limited Global Conflict Zones
BARLAS İBRAHİM ÖMER,SEZGİN ORHAN,DANDARA Collet,türköz gözde,YENGEL EMRE,CİNDİ ZİNHLE,ŞARDAŞ SEMRA. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 20(10), 604-609.
2016 - Pharmacovigilance Awareness among the Community Pharmacist and Pharmacy Students in the Turkish Republic of Northern Cyprus
SAYGI ŞAHAN,ALKAŞ FEHMİ B,ETİKAN İLKER,GELİŞEN İLKER,ŞARDAŞ SEMRA. Pharmacovigilance, 4(2),
2016 - The role of oxidative DNA damage and GSTM1 GSTT1 and hOGG1 gene polymorphisms in coronary artery disease risk
KADIOĞLU ELA,TAÇOY GÜLTEN,ÖZÇAĞLI EREN,OKYAY KAAN,AKBOĞA MEHMET K,ÇENGEL ATİYE,ŞARDAŞ SEMRA. The Anatolian Journal of Cardiology,
2015 - A Code of Ethics for Ethicists What Would Pierre Bourdieu Say Do Not Misuse Social Capital in the Age of Consortia Ethics
ÖZDEMİR MEHMET VURAL,KILIÇ HAKAN,YILDIRIM ARİF,VAYENA EFFY,DOVE EDWARD S,GÜNGÖR KIVANÇ,LLERENA ADRIAN,ŞARDAŞ SEMRA. The American Journal of Bioethics, 15(4), 64-67.
2015 - An Appeal to the Global Health Community for a Tripartite Innovation An Essential Diagnostics List Health in All Policies and See Through 21
DOVE EDWARD S,BARLAS İBRAHİM ÖMER,BIRCH KEAN,BOEHME CATHARINA,BORDA RODRIGUEZ ALEXANDER,BYNE WILLIAM M,CHAVERNEFF FLORENCE,COŞKUN MEHMET YAVUZ,DAHL MARJA LİİSA,DERELİ TÜRKAY,DIWAKAR SHYAM,ELBEYLİ LEVENT,ENDRENYI LASZLO,EROĞLU KESİM BELGİN,FERGUSON LYNNETTE,GÜNGÖR KIVANÇ,GÜRSOY ULVİ,HEKİM SÜLEYMAN NEZİH,HUZAIR FARAH,KAUSHIK KABEER,KICKBUSCH ILONA,KIROĞLU OLCAY,KOLKER EUGENE,KONONEN EIJA,LIN BIAOYANG,LLERENA ADRIAN,MALHAN FARUK,NAIR BIPIN,PATRINOS GEORGE P,ŞARDAŞ SEMRA,SERT ÖZLEM,SRIVASTAVA SANJEEVA,STEUTEN LOTTE MG,TORAMAN CENGİZ,VAYENA EFFY,WANG WEI,WARNICH LOUISE,ÖZDEMİR MEHMET VURAL. OMICS: A Journal of Integrative Biology, 19(8), 435-442.
2014 - A call for pharmacogenovigilance and rapid falsification in the age of big data why not first road test your biomarker
ŞARDAŞ SEMRA,ENDRENYI LASZLO,GÜRSOY ULVİ K,HUTZ MARA,LIN BIAOYANG,PATRINOS GEORGE P,STEUTEN LOTTE MG,WANG WEI,WARNICH LOUISE,ÖZDEMİR MEHMET VURAL. OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY, 18(11), 663-665.
2014 - Effects Of Using Sevoflurane With Nitrous Oxide And Remifentanil On DNA Damage
ALKAYA SOLMAZ FİLİZ,CAN ÖZLEM,KADIOĞLU ELA,ŞARDAŞ SEMRA,OZATAMER OYA. Acta Medica Mediterranea, 30(4), 775-783.
2014 - Translating biotechnology to knowledge based innovation peace and development Deploy a Science Peace Corps an open letter to world leaders
HEKİM SÜLEYMAN NEZİH,COŞKUN MEHMET YAVUZ,SINAV AHMET,ABOU ZEID ALAA H,AĞIRBAŞLI MEHMET ALİ,AKINTOLA SIMISOLA O,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ,BAYRAM MUSTAFA,BRAGAZZI NICOLA LUIGI,DANDARA COLLET,DERELİ TÜRKAY,DOVE EDWARD S,ELBEYLİ LEVENT,ENDRENYI LASZLO,ERCİYAS KAMİLE,FARIS JACK,FERGUSON LYNNETTE R,GÖĞÜŞ FAHRETTİN,GÜNGÖR KIVANÇ,GÜRSOY MERVI,GÜRSOY ULVİ K,KARAÖMERLİOĞLU MEHMET ASIM,KICKBUSCH ILONA,KILIÇ TÜRKER,KILINÇ METİN,KOCAGÖZ ZÜHTÜ TANIL,LIN BIAOYANG,LLERENA ADRIAN,MANOLOPOULOS VANGELIS G,NAIR BIPIN,ÖZKAN BÜLENT,PANG TIKKI,ŞARDAŞ SEMRA,SRIVASTAVA SANJEEVA,TORAMAN CENGİZ,ÜSTÜN KEMAL,WARNICH LOUISE,WONKAM AMBROISE,YAKICIER MUSTAFA CENGİZ,YAŞAR ÜMİT,ÖZDEMİR MEHMET VURAL. OMICS, 18(7), 415-420.
2013 - Mutajenik-karsinojenik etkinin Ames Testi ile araştırılması.
OĞUZ S,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA,ARICIOĞLU FEYZA,ŞARDAŞ SEMRA. Journal of Marmara University Institute of Health Sciences (MÜSBED),, 3(2), 75-82.
2012 - Assessment of Individual Susceptibility to Baseline DNA and Cytogenetic Damage in a Healthy Turkish Population Evaluation with Lifestyle Factors
KADIOĞLU ELA,KOCABAŞ NESLİHAN AYGÜN,ÇAKMAK DEMİRCİGİL GONCA,ÖZÇAĞLI EREN,DURMAZ EMRE,KARAHALİL BENSU,BURGAZ SEMA,ŞARDAŞ SEMRA. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 16(10), 1157-1164.
2011 - Assessment of DNA Damage and Protective Role of Vitamin E Supplements after Exhaustive Exercise by Comet Assay in Athletes
ŞARDAŞ SEMRA,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA,MONTERIO IFC,BEYOĞLU DİREN,BECEREN AYFER,COTUK HB. Journal of Clinical Toxicology,
2011 - Kolorektal kanser tanısı konmuş olgularda ve birinci derece yakınlarında DNA hasarının araştırılması.
BECEREN AYFER,OMURTAG GÜLDEN ZEHRA,YEĞEN C,ŞARDAŞ SEMRA. Journal of Marmara University Institute of Health Sciences (MÜSBED), 1(3), 155-161.
2011 - The Assessment of Knowledge Attitude of Community Pharmacists Located inIstanbul towards New Pharmacovigilance Regulations
Askin G. C. , Ay N. P. , Omurtag G. Z. , Sardas S.. DRUG SAFETY, 34(10), 1011-1012.
2011 - Reactive oxygen species ROS Generation in Sepsis
KAYMAK ÇETİN,BAŞAR HÜLYA,ŞARDAŞ SEMRA. FABAD, 41-47.
2011 - A look at the Past History of Rimonabant
Aydinkarahaliloglu D. N. , Aykac E. , Kasap Y. , Sagis G. , Babacanoglu C. , Ilbars H. , Yildiz B. O. , Sardas S. , Ozbek H. , Kerman S.. DRUG SAFETY, 34(10), 1007-1008.
2010 - Evaluation of DNA damage in construction site workers occupationally exposed to welding fumes and solvent based paints in Turkey
Sardas S., Omurtag G. Z., Tozan A., Gul H., Beyoglu D.. Toxicology and Industrial Health, 26(9), 601-608.
2010 - DNA Damage Glutathione and Total Antioxidant Capacity in Anesthesia Nurses
İZDEŞ SEVAL,ŞARDAŞ SEMRA,KADIOĞLU ELA,KARAKAYA ALİ ESAT. Archives of Environmental & Occupational Health, 65(4), 211-217.
2010 - The role of oxidative DNA damage DNA repair GSTM1 SOD2 and OGG1 polymorphisms in individual susceptibility to Barrett s esophagus
KADIOĞLU ELA,ŞARDAŞ SEMRA,ERGÜN MELTEM,ÜNAL SELAHATTİN,KARAKAYA ALİ ESAT. Toxicol Ind Health., 26(2), 67-79.
2010 - Assessment of DNA damage in children exposed to indoor tobacco smoke
Beyoglu Diren, Ozkozaci Tamay, Akici Narin, Omurtag Gulden Z., Akici Ahmet, Ceran Omer, Sardas Semra. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 213(1), 40-43.
2010 - Linking Pharmacovigilance and Pharmacogenomics Pharmacogenovigilance An Idea whose Time has Come
ŞARDAŞ SEMRA. DRUG SAFETY, 33(10), 930-930.
2010 - Pharmacogenovigilance – An Idea whose Time has Come
ŞARDAŞ SEMRA. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine, 8(), 1-3.
2009 - Determination of DNA damage by alkaline halo and comet assay in patients under sevoflurane anesthesia
KADIOĞLU ELA,ŞARDAŞ SEMRA,ERTURK S,OZATAMER O,KARAKAYA ALİ ESAT. Toxicology and Industrial Health, 25(3), 205-212.
2009 - Assessment of Genotoxic Damage in Nurses Occupationally Exposed to Anaesthetic Gases or Antineoplastic Drugs by the Comet Assay
İZDEŞ SEVAL,ŞARDAŞ SEMRA,KADIOĞLU ELA,KAYMAK ÇETİN,ÖZÇAĞLI EREN. J Occup Health, 51(3), 283-286.
2009 - Personalized and Predictive Medicine in Turkey: A Symposium Report ofthe Istanbul Working Group on Personalized Medicine, Istanbul, Turkey,September 10-12, 2009
HIZEL C,GÖK S,ŞARDAŞ SEMRA,BernardGallon D,MAUGARD C,GENÇ E. Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine, 2009, 7, 297-301, 7(4), 297-301.
2009 - Comparison of genotoxic effect between smokeless tobacco Maras powder users and cigarette smokers by the alkaline comet assay
ŞARDAŞ SEMRA,ÇİMEN BEHZAT,KARSLI ÇEPPİOĞLU SEHER,YURDUN TÜRKAN,DÖNBAK LALE. Human & Experimental Toxicology, 28(4), 214-219.
2008 - İlaç güvenliliği izleminde sağlık mesleği mensuplarının rolü.
AKICI AHMET,ŞARDAŞ SEMRA. Sendrom, 20(), 60-62.
2008 - Baseline cytogenetic profiles of a healthy Turkish population by three test systems Comparison between assays
Coskun Erdem, Kadioglu Ela, Cakmak-Demircigil Gonca, Ozcagli Eren, Durmaz Emre, Karahalil Bensu, Burgaz Sema, Sardas Semra, Aygun-Kocabas Neslihan. Toxicology Letters, 180(), 80-81.
2008 - Acil serviste yaşlı hastalarda kinolon kullanımı ve kinolonlara bağlı advers olayların değerlendirilmesi.
AKICI AHMET,GÜNEYSEL ÖZLEM,EROĞLU S,DENİZBAŞI ALTINOK ARZU,ONUR ÖZGE ECMEL,ŞARDAŞ SEMRA. The Journal of Academic Emergency Medicine, 7(1), 24-28.
2008 - Oxidative DNA damage and total antioxidant status in rats during experimental gram negative sepsis
KAYMAK ÇETİN,KADIOĞLU ELA,ÖZÇAĞLI EREN,OSMANOĞLU GÖKHAN,İZDEŞ SEVAL,AĞALAR CİHAN,BAŞAR HÜLYA,ŞARDAŞ SEMRA. Human & Experimental Toxicology, 27(6), 485-491.
2008 - Vth International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations: introduction.
AU WILLIAM,ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT,KARAHALİL BENSU. Mutation research, 659((1-2)), 2-3.
2006 - Mercury exposure in dental practice
ATEŞAĞAOĞLU ALEV,OMURLU HUMA,ÖZÇAĞLI EREN,ŞARDAŞ SEMRA,ERTAŞ NUSRET. Operative Dentistry, 31(6), 666-669.
2006 - Assessment of DNA damage in postmenopausal women under osteoporosis therapy
BAYRAM MERİH,SOYER CANAN,KADIOĞLU ELA,ŞARDAŞ SEMRA. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 127(2), 227-230.
2006 - The role of antioxidant supplementation in occupational exposure to waste anaesthetic gases
ŞARDAŞ SEMRA,İZDEŞ SEVAL,ÖZÇAĞLI EREN,KANBAK ORHAN,KADIOĞLU ELA. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80(2), 154-159.
2005 - Assessment of DNA damage in postmenopausal women under hormone replacement therapy
ÖZÇAĞLI EREN,ŞARDAŞ SEMRA,BİRİ AYDAN. Maturitas, 51(3), 280-285.
2005 - Genetic polymorphism of Manganase Superoxide Dismutase MnSOD and breast cancer susceptibility in case control study of Turkish population
AYGÜN KOCABAŞ NESLİHAN,ŞARDAŞ SEMRA,CHOLERTON SUZANNE,DALY ANN K,ELHAN ATİLLA HALİL,KARAKAYA ALİ ESAT. Cell Biochemistry and Function, 23(), 73-76.
2005 - Diazepam and propofol used as anesthetics during open heart surgery do not cause chromosomal aberrations in peripheral blood Iymphocytes
KARAHALİL BENSU,YAŞAR S,BAHADIR G,DURAK P,ŞARDAŞ SEMRA. Mutation Research, 581(), 181-186.
2005 - Assessment of abnormal DNA repair responses and genotoxic effects in lead exposed workers
KARAKAYA ALİ ESAT,ÖZÇAĞLI EREN,ERTAŞ NUSRET,ŞARDAŞ SEMRA. AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE, 47(4), 358-363.
2005 - Genotoxicity Tests and their Use in Occupational Toxicology as Biomarkers
Sardas S.. Indoor and Built Environment, 14(6), 521-525.
2005 - Polymorphisms related to estrogen and xenobiotic metabolism in healthy Turkish women
AYGÜN KOCABAŞ NESLİHAN,ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT. Arch Med Res., 36(1), 19-23.
2004 - Assessment of DNA damage in glue sniffers by alkaline comet assay
ÇOK İSMET,ŞARDAŞ SEMRA,KADIOĞLU ELA,ÖZÇAĞLI EREN. Mutation Research, 557(), 131-136.
2004 - Evaluation of DNA Damage in lymphocytes of cardiologists exposed to radiation during cardiac catheterization by the Comet assay
BOYACI NURİ BÜLENT,YALÇIN MEHMET RIDVAN,ÇENGEL ATİYE,ERDEM ONUR,DÖRTLEMEZ ÖVSEV,DÖRTLEMEZ HALİS,ŞARDAŞ SEMRA. Jpn Heart J., 45(5), 845-853.
2004 - N acetyltransferase NAT2 polymorphism and breast cancer susceptibility a lack of association in a case control study of Turkish population
KOCABAŞ NESLİHAN AYGÜN,ŞARDAŞ SEMRA,CHOLERTON SUZANNE,DALY ANN K,KARAKAYA ALİ ESAT. Int J Toxicol, 23(1), 25-31.
2004 - Genoprotective role of vitamin E and selenium in rabbits anaesthetized with sevoflurane
KAYMAK ÇETİN,KADIOĞLU ELA,BAŞAR HÜLYA,ŞARDAŞ SEMRA. Human & Experimental Toxicology, 23(8), 413-419.
2004 - Detection of Oxidative DNA Damage in Lymphocytes of Patients with Alzheimer s disease
KADIOĞLU ELA,ŞARDAŞ SEMRA,ASLAN SELÇUK,IŞIK ERDAL,KARAKAYA ALİ ESAT. Biomarkers, 9(2), 203-209.
2004 - Mitochondrial DNA and Y Chromosome Variation in the caucasus
NASIDZE IVAN,LING EDMUND Y S,QUINQUE DOMINIQUE,DUPANLOUP ISABELLE,CORDAUX RICHARD,RYCHKOV SERGEY,NAUMOVA OKSANA,ZHUKOVA OLGA,SARRAFZADEGAN NIZAL,NADERI GHOLAM ALI,ASGARY SEDIGHEH,FARHUD D D,ŞARDAŞ SEMRA,SARKISIAN TAMARA,KERIMOV AZER,ASADOV CHINGIZ D ,STONEKING MARK. Annals of Human Genetics, 68(), 205-221.
2003 - Assessment of Cytogenetic Aberrations and Comet Assay In Colorectal Adenocarcinomas
BALTACI VOLKAN,ŞARDAŞ SEMRA,AYTAÇ ABDULKADİR BÜLENT,ÇAKAR SAMİ,KARAKAYA ALİ ESAT. Tumori, 89(3), 305-310.
2003 - The Role of Antioxidants in Cancer Prevention and Treatment
ŞARDAŞ SEMRA. Indoor and Built Environment, 12(6), 401-404.
2002 - Assessment of DNA damage in women using oral contraceptives
BİRİ AYDAN,ÖZÇAĞLI EREN,KARAHALİL BENSU,ŞARDAŞ SEMRA. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 521(1-2), 113-119.
2002 - title The Role of Triple Therapy, Age, Gender and Smoking on the Genotoxic Effects of iHelicobacter Pylori/i Infection/title
GÜLTEN T,TOKYAY N,DEMİRAY M,GÜLTEN MACİT,ERCAN I,EVKE E,ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT. Journal of International Medical Research, 30(4), 380-385.
2002 - Chromosomal aberrations under basal conditions and after treatment with X-ray in human lymphocytes as related to the GSTM1 genotype
KARAHALİL BENSU,ŞARDAŞ SEMRA,KOCABAŞ NESLİHAN AYGÜN,ALHAYIROĞLU ELA,KARAKAYA ALİ ESAT,ÖZÇAĞLI EREN. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 515(1-2), 135-140.
2002 - Monitoring of buccal epithelial cells by alkaline comet assay single cell gel electrophoresis technique in cytogenetic evaluation of chlorhexidine
EREN KAYA,ÖZMERİÇ KURTULUŞ NURDAN,ŞARDAŞ SEMRA. Clin Oral Investig,, 6(3), 150-154.
2002 - Cytochrome P450 CYP1B1 and catechol O methyltransferase COMT genetic polymorphisms and breast cancer susceptibility in a Turkish population
KOCABAŞ NESLİHAN AYGÜN,ŞARDAŞ SEMRA,CHOLERTON SUZANNE,DALY ANN K,KARAKAYA ALİ ESAT. Archives of Toxicology, 76(11), 643-649.
2001 - Comparison of genotoxicity of sevoflurane and isoflurane in human lymphocytes studied in vivo using the comet assay
KARABIYIK LALE,ŞARDAŞ SEMRA,POLAT UĞUR,KOCABAŞ NESLİHAN AYGÜN,KARAKAYA ALİ ESAT. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 492(1-2), 99-107.
2001 - Determination of coumarin metabolism in Turkish population
ÇOK İSMET,AYGÜN KOCABAŞ NESLİHAN,CHORLETON S,KARAKAYA ALİ ESAT,ŞARDAŞ SEMRA. Human Experimental Toxicology, 20(4), 179-184.
2001 - Catechol-O-methyltransferase (COMT) genetic polymorphism in a Turkish population.
KOCABAŞ NESLİHAN,KARAKAYA ALİ,CHORLERTON SUZANNE,ŞARDAŞ SEMRA. Archives of Toxicology, 75(7), 407-409.
2001 - Relationship between debrisoquine oxidation phenotype and susceptibilityto lung cancer
Sardas S , Cok I. TOXICOLOGY, 164(1-3), 153-153.
2001 - Assessment of DNA strand breakage by comet assay in diabetic patients and the role of antioxidant supplementation
ŞARDAŞ SEMRA,YILMAZ MURAT,ÖZTOK UMUT,ÇAKIR NURİ,KARAKAYA ALİ ESAT. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 490(2), 123-129.
2000 - Influence of GSTM1 genotype on comet assay and chromosome aberrations after induction by bleomcin in cultured human lymphocytes
KOCABAŞ NESLİHAN AYGÜN,KARAHALİL BENSU,KARAKAYA ALİ ESAT,ŞARDAŞ SEMRA. Mutation Research, 469(2), 199-205.
1999 - Detection of oxidative damage to DNA in diabetes mellitus by comet assay
Öztok U, Yılmaz M, Karakoç A, Çakır N, Karakaya AE, Sardas S.. Neoplasma, 46(),
1999 - Biomonitoring workers exposed to genotoxic chemicals in small workplaces in Turkey In Human Monitoring after Environmental and Occupational Exposure to Chemical and Physical Agents
Karakaya AE, Sardas S, Burgaz S. Nato Science Series, Series A: Life Sciences, 313(), 278-288.
1998 - Chromosomal aberrations and alkaline Comet assay in families with habitual abortion
BALTACI VOLKAN,AYGÜN N,AKYOL D,KARAKAYA ALİ ESAT,ŞARDAŞ SEMRA. Mutation Research, 417(1), 47-55.
1998 - DNA damage evaluated by the alkaline comet assay in lymphocytes of humans anaesthetized with isoflurane
ŞARDAŞ SEMRA,KARABIYIK LALE,AYGÜN NESLİHAN,KARAKAYA ALİ ESAT. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 418(1), 1-6.
1998 - Use of alkaline Comet assay single cell gel electrophoresis technique to detect DNA damages in lymphocytes of operating room personnel occupationally exposed to anaesthetic gases
ŞARDAŞ SEMRA,AYGÜN NESLİHAN,GAMLI MURAT,ÜNAL YUSUF,ÜNAL NURTEN,BERK N,KARAKAYA ALİ ESAT. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 418(2-3), 93-100.
1997 - Genotoxicity studies on professional hair colorists exposed to oxidation hair dyes
ŞARDAŞ SEMRA,AYGÜN NESLİHAN,KARAKAYA ALİ ESAT. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 394(1-3), 153-161.
1997 - Evaluation of saturation index of lymphoma patients.
ÇOK İSMET,KARAKAYA ALİ ESAT,ŞARDAŞ SEMRA,İLHAN OSMAN,KOÇ H. Journal Faculty of Pharmacy of Gazi University, 14(1), 5-10.
1997 - Evaluation of genotoxic potential of styrene in furniture workers using unsaturated polyester resins
KARAKAYA ALİ ESAT,KARAHALİL BENSU,YILMAZER M,AYGÜN N,ŞARDAŞ SEMRA,BURGAZ SEMA. Mutation Research, 392(3), 261-268.
1996 - Microgel electrophoresis assay (Comet Test) for detecting DNA damage in individual cells.
ŞARDAŞ SEMRA. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 13(), 65-74.
1996 - Trimethylamine N oxidation in Turkish women with bacterial vaginosis
ŞARDAŞ SEMRA,AKYOL D,GREEN RL,MELLON T,GÖKMEN OYA,CHOLERTON S. Pharmacogenetics, 6(5), 459-463.
1995 - THE EFFECT OF SMOKING ON SISTER CHROMATID EXCHANGE RATE OFNEWBORN INFANTS BORN TO SMOKING MOTHERS
SARDAS S , KARAHALIL B , AKYOL D , KUKNER S , KARAKAYA AE. MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY, 341(4), 249-253.
1995 - Assessment Of Smokıng Induced Dna Damage In Lymphocytes Of Smokıng Mothers Of Newborn Infants Usıng The Alkalıne Sıngle Cell Gel Electrophoresıs Technıque
ŞARDAŞ SEMRA,WALKER DAVID,AKYOL DİDEM,KARAKAYA ALİ ESAT. MUTATION RESEARCH-ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS AND RELATED SUBJECTS, 335(3), 213-217.
1994 - Sister chromatid exchange studies for monitoring DNA damage in lymphocytes of Malignant Lymphoma Patients Under Cytostatic Theraphy
Sardas S, Erdoğan F, Sardas OS, Çengel M, Karakaya AE. Anti-Cancer Drugs, 5(4), 487-491.
1994 - Sister chromatid exchanges in workers employed in car painting workshops
Sardas Semra, Karakaya Ali Esat, Furtun Yaman. International Archives of Occupational and Environmental Health, 66(1), 33-35.
1994 - Sister chromatid exchanges in epileptic patients on anticonvulsant therapy
ŞARDAŞ SEMRA,ADA M,KARAKAYA ALİ ESAT,AYDIN NURSEL. Mutation Research, 313(1), 21-24.
1994 - Mutagenic risk in psoriatic patients before and after 8 Methoxypsoralen and long wave ultraviolet radiation
ŞARDAŞ SEMRA,KARAHALİL BENSU,KARAKAYA ALİ ESAT,ŞAŞMAZ RÜSTEM. Mutation Research, 312(2), 79-83.
1993 - Induction of micronuclei by diphenylhidantoin in mouse bone marrow cells.
ŞARDAŞ SEMRA,ADA M,KARAKAYA ALİ ESAT. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 10(), 87-92.
1993 - N acetylation phenotyping with sulphametazine in an Iranian population
Sardas S ,, Lahijany B, Çok İ, Karakaya, A.E. Pharmacogenetics,, 3(), 131-134.
1992 - The significance of sister chromatid exchange as indicator of occupational exposure.
ŞARDAŞ SEMRA. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 9(), 69-74.
1992 - Polymorphic urinary metabolite profile of cyclophosphic urinary metabolite profile of cyclophosphamde in Turkish patients
ŞARDAŞ SEMRA. Am. J. Hum. Genet, 49(), 538-.
1992 - Sister chromatid exchanges in operating room personnel
ŞARDAŞ SEMRA,CUHRUK HANDAN,KARAKAYA ALİ ESAT,ATAKURT YILDIR. Mutation Research/Genetic Toxicology, 279(2), 117-120.
1992 - Individual variation in the activation and inactivation metabolic pathways of cyclophosphamide
Boddy AV, Furtun Y, Sardas S, Sardas OS, Idle JR. Journal of the National Cancer Institute, 84(), 1744-1748.
1991 - Polymorphic 4 hydroxylation of debrisoquine in a Turkish population
Sardas S, Pontin J, Idle JR. Pharmacogenetics, 1(), 123-124.
1991 - Sister chromatid exchange in furniture workers exposed to unsaturated polyester resins
Karakaya AE, Sardas S, Sun M. Archieves of Toxicology Suppl, 14(), 307-310.
1991 - POLYMORPHIC URINARY METABOLITE PROFILE OF CYCLOPHOSPHAMIDE IN TURKISHPATIENTS
BODDY AV , FURTUN Y , SARDAS O , SARDAS S , IDLE JR. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 49(4), 110-110.
1991 - Analysis of the serum paraoxanase arylesterase polymorphism in a Turkish population
Karakaya A, Süzen S, Sardas S, Karakaya, A.E.Vural, N.. Pharmacogenetics, 1(), 58-60.
1991 - Diet and cancer.
ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 8(), 30-32.
1991 - Sister chromatid exchanges in lymphocytes of nurses handling antineoplastic drugs
Şardaş Semra, Gök Sibel, Karakaya Ali Esat. Toxicology Letters, 55(3), 311-315.
1991 - Increased frequency of sister chromatid exchanges in the peripheral lymphocytes of cigarette smokers
Şardaş S., Gök S., Karakaya A.E.. Toxicology in Vitro, 5(3), 263-265.
1991 - SISTER CHROMATID EXCHANGE IN PATIENTS TREATED WITH NONSTEROIDALANTIINFLAMMATORY DRUGS
SARDAS S , KARAKAYA AE , UGUR N , CENGEL M , METIN A. DRUG SAFETY, 6(5), 390-392.
1990 - Sister chromatid exchanges in peripheral lymphocytes of urinary tract infection patients treated with nitrofurantoin
Sardas S, Metin A, Gök S, Karakaya, A.EAykol, N.. International Journal of Urology and Nephrology, 22(), 513-517.
1990 - Polymorphic N acetylation capacity in breast cancer patients
ŞARDAŞ SEMRA,ÇOK İSMET,ŞARDAŞ ORHAN,İLHAN OSMAN,KARAKAYA ALİ ESAT. International Journal of Cancer, 46(6), 1138-1139.
1990 - The relationship between plasma cholinesterase activity and malignant diseases.
ŞARDAŞ SEMRA,FURTUN Y,ŞARDAŞ ORHAN,KARAKAYA ALİ ESAT,CUHRUK H,İLHAN OSMAN. Journal of Ankara Medical School, 12(), 11-14.
1990 - Sister chromatid exchange in bladder cancer
ŞARDAŞ SEMRA,METİN A,KARAKAYA ALİ ESAT,SUN M. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 7(), 55-60.
1990 - Clastogenecity test Sister chromatid exchange.
ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 7(), 91-104.
1989 - Significance of serum ferritin concentrations in lung cancer and it s relation with cellular immunity
Sardas S, Sancaktar O, Sardas OS, Koç, H. Archieves of Toxicology, 13(), 197-199.
1988 - THE EFFECT OF SMOKING ON SERUM LACTATE DEHYDROGENASE LEVELS AND ITSISOENZYMES AFTER AN INGESTION OF PARACETAMOL
SARDAS S , SARDAS OS , KARAKAYA A , KARAKAYA AE , UGUR N. HUMAN TOXICOLOGY, 7(2), 231-232.
1988 - ARE THE TRAITS FOR DRUG ACETYLATION AND OXIDATION CO INHERITED
SARDAS S , KARAKAYA AE , IDLE JR. CLINICAL GENETICS, 34(2), 143-144.
1987 - Debrisoquine oxidation in a Turkish population.
ŞARDAŞ SEMRA,IDLE JR,PONTIN J. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 4(), 137-142.
1987 - THE EFFECT OF COLD WATER STRESS ON MORPHINE LETHALITY IN MICE
SARDAS S , TULUNAY FC. VETERINARY AND HUMAN TOXICOLOGY, 29(null), 137-138.
1986 - Determination of 2, 4- diaminotoluene in human urine.
ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT,ŞENER BİLGE. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 3(), 89-96.
1986 - Saç boyalarında kullanılan aromatik aminlerin (2, 4- diaminotoluen ve 2, 4-diaminoanisol) karsinojenik etkileri.
ŞARDAŞ SEMRA. Journal of Pharmaceutical Sciences, 11(), 5-11.
1986 - DETERMINATION OF THE ACETYLATOR PHENOTYPE IN A TURKISH POPULATION
SARDAS S , KARAKAYA AF , COK I. CLINICAL GENETICS, 29(2), 185-186.
1986 - Acetylator phenotype in patients with systemic lupus erythematosus
Sardas S, Karakaya AE, Sardas OS. Arthritis and Rheumatism, 29(), 1412-1413.
1986 - N Acetyltransferase phenotype of patients with bladder cancer
KARAKAYA ALİ ESAT,ÇOK İSMET,ŞARDAŞ SEMRA,GÖĞÜŞ ORHAN,ŞARDAŞ ORHAN SEYFİ. HUMAN TOXICOLOGY, 5(5), 333-335.
1985 - High-performance liquid chromatography analysis of hair dye ingredients.
ŞARDAŞ SEMRA,ŞENER BİLGE,KARAKAYA ALİ ESAT. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 2(), 51-57.
1984 - Biological activities of broad bean Vicia faba L extracts cultivated in south anatolia in favism sensitive subjects
Vural Nevin, Sardas Semra. Toxicology, 31(2), 175-179.
1984 - Türkiye’xxde üretilen saç boyalarında 2, 4-diaminotoluen ve 2, 4-diaminoanisol’xxün varlığının araştırılması.
ŞARDAŞ SEMRA,KARAKAYA ALİ ESAT. Pharmacia JTPA (Journal of the Turkish Pharmacists Associations), 24(), 150-154.
1984 - Effects of vicine and convicine on human erythrocytes deficient in glucose 6 phosphate dehydrogenase
Sardas S, Vural N. FABİS, 8(0), 15-16.
1983 - Favism
ŞARDAŞ SEMRA. Journal of Biochemistry, 8(), 53-58.
Zehirlenmeler Yeni Akıl Notları
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-277-786-6
ŞARDAŞ SEMRA,BECEREN AYFER
Klinik Araştırmalar Kitabı
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞARDAŞ SEMRA
Klinik Araştırmalar Kitabı
2010 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞARDAŞ SEMRA
Acilde Klinik Toksikoloji Kitabı, Ed: Satar S
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKICI AHMET,ŞARDAŞ SEMRA
Acilde Klinik Toksikoloji Kitabı
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞARDAŞ SEMRA
Klinik Araştırmalar Kitabı.
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
GÖKDOĞAN R,ŞARDAŞ SEMRA
Advances in DNA Damage and Repair Oxygen Radical Effects Cellular Protection and Biological Consequences
1999 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN:
ŞARDAŞ SEMRA,BURGAZ SEMA
(2015), "Hizmet Ödülü", "Mesleki Dernekler", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "Türk Eczacıları Birliği", Hizmet Ödülleri
(2015), "Türkiye’nin “En İyi Bilim İnsanları” Ödülü ", "Üniversite", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Ulusal BSE", "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ", Bilim - Sanat Ödülleri
(2015), "Yayın ödülü", "Üniversite", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ", Diğer
(2014), "yayın teşvik ödülü", "Üniversite", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ", Teşvik Ödülleri
(2008), "Yayın teşvik ödülü", "Mesleki Dernekler", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül", "Collegium Ramazzini", Yayın Teşvik Ödülü
(1996), "Yayın teşvik ödülü", "Kamu", "MARMARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)'dan alınan ödül", "TÜBİTAK", Yayın Teşvik Ödülü
(2019), "Altın Havan", "Mesleki Dernekler", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Eczacılık", Hizmet Ödülleri