Eczacılık Fakültesi

Neden İstinye Eczacılık

İSÜ “KANITA DAYALI YAŞAYAN SEKİZ YILDIZLI ECZACILAR” YETİŞTİRİR!

 

 • "İSÜ Eczacılık Fakültesi, Kanıta Dayalı Eğitim anlayışıyla, 8 yıldızlı eczacılar yetiştirir.
 • Bu eğitimin en önemli ayrıcalıklarından birisi, Mezuniyet Projelerinin birinci sınıfta başlamasıdır. Öğrencilerin mezun olmadan önce en az bir ürün ve/veya yayınla sonuçlanacak bir proje gerçekleştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerimiz, öncelikle ilgi alanlarına göre danışman hocalarının yönlendirmesi ile proje konularını belirlerler. İstinye Üniversitesi laboratuvarlarında araştırmalarını gerçekleştirirler. Öğrencilerimiz, yüksek lisans/doktora seviyesinde araştırma yapma imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz her akademik yıl sonunda yapılan mezuniyet projesi kongresinde yıl boyu yaptıkları çalışmaları poster ve sözlü bildiri olarak İngilizce sunarlar.
 • İngilizce bilmek, eczacılık eğitimi ve sonrasındaki meslek hayatı için günümüzde olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu nedenle Türkçe eğitim gören öğrencilerimize toplamda 350 saatin üzerinde ve hazırlık eğitim programına yakın bir mesleki/akademik/genel İngilizce eğitimi ilk 1.5 yılda verilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerimiz hazırlık sınıfı okumaksızın, Akademik Seviyede İngilizce ile mezun olabileceklerdir. İngilizce seviyesi yüksek olan Türkçe ve İngilizce bölümlerdeki tüm öğrencilerimizin ikinci bir yabancı dili (İspanyolca, Rusça, Çince, Almanca, Arapça vb.) ileri seviyede öğrenme imkanı vardır.
 • Lisans Diplomasına ek olarak 8 Yıldızlı Eczacılık, Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) ve Girişimcilik Sertifikaları da verilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından bir eczacının sahip olması gereken yetkinlikler ve yeterlilikler 8 yıldızla sembolize edilmiştir. Bunlar; Bakım Veren, Karar Verici, İletişimci, Yönetici, Yaşam Boyu Öğrenen, Öğretici, Lider ve Araştırmacı yıldızlarıdır. Eğitim Programını bu çerçevede genişleten Fakültemiz, 8 Yıldızlı Eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Müfredatımız Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) tam uyumlu olan araştırma odaklı bir GEP temel alınarak hazırlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Kriterlerine uygun nitelikli bir eczacılık eğitimi verilmektedir.
 • Güncel sağlık istatistik verilerine göre ülkemizde yüksek oranda eczacı ihtiyacı bulunan özellikle ilaç/gıda/kozmetik sanayiinde, hastanelerde, kamuda, akademik alanda ve araştırma kuruluşlarında, bu ek sertifikalar sayesinde öğrencilerin meslek hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri eksiksiz olarak kazanmaları güvence altına alınmakta ve iş bulma imkanı artırılmaktadır.
 • İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin başarılı öğrencileri, 3. sınıftan sonra Bütünleşik Yüksek Lisans ve Doktora yapma imkanına sahiptir. Farmasötik Kimya Bütünleşik Doktora Programımız YÖK tarafından onaylanmıştır.
 • Eczacılık Fakültemiz ulusal ve uluslararası en seçkin üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitimlerini tamamlamış, araştırmalar yapmış, alanında uzman, bilimsel üretkenliği yüksek dinamik ve çok güçlü bir akademik kadroya sahiptir.
 • Eczacılığa özgü ve mültidisipliner öğrenci laboratuvarlarımız ve çok güçlü bir araştırma altyapısı mevcuttur.
 • Geleceğe çok iyi hazırlayan çıktı odaklı bir müfredat yürütülmektedir.
 • Vakıf üniversiteleri eczacılık fakülteleri arasında hem Türkçe hem İngilizce eğitim veren tek fakültedir. Bu sayede farklı kültürlere maruz kalma ve ağ kurma fırsatı sunmaktadır.
 • Mentorun CEO olsun programı sayesinde öğrencilerimiz alanlarındaki mentorlerden eğitim hayatları boyunca destek alabilmektedirler.
 • İstinyelilik Manifestosu dersi ile 21. Yüzyıl yaşam becerileri kazandırılmaktadır.
 • Yapay Zeka alanında kendini geliştirme imkanı sağlayan güçlü bir altyapı ve atmosfer sunulmaktadır.
 • Serbest eczanelerde, hastane ezcanelerinde, klinik eczacılık için hastane kliniklerinde ve ilaç firmalarında olmak üzere eczacıların tüm çalışma alanlarını kapsayan toplam 6.5 ay zorunlu staj yapılmaktadır. Üniversitemizin hastaneleri (Bahçeşehir Liv ve GOP Medical Park) başta olmak üzere Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinde staj yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.
 • Eczacılık Fakültesi Türkçe programında 6 öğrencimize tam burslu, 22 öğrencimize %25 indirimli; İngilizce bölümünde ise 4 öğrencimize tam burslu, 12 öğrencimize %25 indirimli olarak eğitim imkanı sunulmaktadır. Ayrıca İSÜPASS; İstinye Üniversite’sinin yeni burs modelidir. Adaylar, akademik başarıları haricinde geçmiş başarıları, tecrübeleri, projeleri, gelecekte yapmayı hedefledikleri ve ilgi alanları doğrultusunda İSÜPASS bursunu kazanabilirler.
 • İSÜ Eczacılık Fakültesi, İstinyelilik kültürü ile Sosyal Sorumluluk Bilinci Gelişmiş Eczacılar yetiştirir.
 • İSTİNYELİ ECZACILAR, KANITA DAYALI YAŞAYAN GELECEĞİN 8 YILDIZLI ECZACILARIDIR…