Eczacılık Fakültesi

Arş. Gör. Süleyman BODUR'un Araştırma Makalesi Yayınlandı.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlimiz Süleyman BODUR'un "Spray assisted preconcentration method combined with HPLC – continuous flow hydride generation – FAAS for inorganic arsenic speciation in olive oil samples" isimli araştırma makalesi "Journal of Food Composition and Analysis" dergisinde (IF: 4.3) yayınlanmıştır.

Makale Erişim Linki:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157523004052