Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. Ayça BAL ÖZTÜRK ve Dr. Öğr. Üyesi Betül GİRAY'ın Araştırma Makalesi Yayınlandı

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Ayça BAL ÖZTÜRK ve Dr. Öğr. Üyesi Betül GİRAY'ın "’Preparation of tetracycline hydrochloride loaded chitosan/silk fibroin/ ZnO antibacterial biocomposite hydrogel sponges for wound healing application" isimli araştırma makalesi "Journal of Polymer Research" dergisinde yayınlanmıştır.

Makale erişim linki:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10965-022-03435-2