Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. İnci Kayın ve Arş. Gör. Süleyman Bodur'un Araştırma Makalesi Yayınlandı.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. İnci Kayın ve Araştırma Görevlimiz Süleyman BODUR'un "Cadmium determination at trace levels in lake water samples by cold vapor generation-atomic absorption spectrometry after magnetic dispersive solid phase extraction" isimli araştırma makalesi "Chemical Papers" dergisinde (IF: 2.2) yayınlanmıştır.

Makale Erişim Linki:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-023-02963-5