Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Üvey'in 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı

Sayın Dekanım ve değerli Hocalarım.

Bu gün 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık günü ülkemizde, eczacılık öğretimine başlanmasının yıl dönümü.14 Mayıs 1968 yılından günümüze Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.. Eczacılık eğitimi ilk kez 14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane de başlamış, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği halen bu yasayla icra edilmektedir.

Sağlık hizmeti sunumumuz için özel bir öneme ve yere sahip, eczacılarımızın en önemli gününde, Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak varlığını ve işlevselliğini korumuş mesleklerden birisidir. Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizde ki vazgeçilmezliğini sürdürmektedir.

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl kabul edilen kanun ile eczacılığı yalnızca ticarethane açma ve mesul müdürlük olarak değil, ilacın üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalardan sorumlu olan‘sağlık hizmet sunucusu' olarak yeniden tanımlanmıştır. Sağlık bakanlığı kanun kapsamında yayımlanan yönetmelikle eczaneleri ve eczacılarımız birinci basamak sağlık çalışanları kapsamına alınmıştır.

Ayrıca son günlerde yaşanan Kovid-19 mücadesin de çok büyük sorumluluk üstlenmiştir. Bu bağlam da Eczacılar; "Halka en yakın sağlık danışmanı tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimleri ve başarıları ile ortaya koymuşlardır. Kovid-19 mücadelesinin  yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam etmektedirler. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunulması, Kronik hastalarımızı takip etmeye devam etmeleri.

Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için Rehber Eczacılar’ımızın 2014 yılından bugüne almış oldukları eğitim sonun dagösterdikleri gayret ve başarı takdire şayandır. İş yükünün artmasına rağmen , 80 milyon adet üzerinde maskeyi vatandaşlarımıza dağıtma ile Etik davranış örneği göstererek insan sağlığına büyük katkıda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedirler. “Eczacılar, hastalar ile sağlık sistemi arasındaki ilk temas noktalarından biridir ve olası COVID-19 vakalarının hastaları uyarı ve yönlendirmeleri ile kilit bir rol oynamaktadırlar.

Ön cephede yer alan diğer bütün sağlık çalışanları gibi, Eczacılarımızın da virüse yakalanma riski yüksektir ve korunmaya ihtiyaçları vardır.“

Bu salgın karşısında henüz herhangi bir ilaç açığı olmamasına rağmen , yine de hâli hazırda karşı karşıya olduğumuz durumla ilgili önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olası bir arz kesintisi ihmalini göz ardı edemeyiz. Bu doğrultuda, bütün hastaların tedaviye erişimini garanti altına almak için eczacılar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.”

Bir Eczacı olarak dileğim odur ki:Bu zor zamanlarda hastaların ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmetlerin devam etmesini sağlamak için serbest eczacılık pratiğinden azami düzeyde faydalanmak çok önemlidir. Halihazırdaki tıbbi ekipman ve ilaç açığı ya da bu açığın daha da kötüleşmesi ihtimalini gözeterek, serbest eczacıların, uygun durumlarda dezenfektan ve temizleyicilerin hazırlanması gibi yollarla hızlı, etkili ve güvenli çözümler üretebilmesine imkân verilmelidir.

“Daha önce görülmemiş bu kamu sağlığı acil durumunda halkın yanı başında yer alan eczacıların geniş ağı, yerel toplulukların desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Serbest eczacılar genel kamuoyuna yüksek nitelikli, güvenilir bilgiler sağlayarak lüzumsuz korkuları önlemekte ve sağlık sisteminin geri kalanı üzerindeki yükü de hafifletmedeki gayreti desteklenmelidir.

İnsan ırkının var olduğu en eski tarihlerden beri bilinen belki de en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenmektedir.

Toplum sağlığının korunması ve devamı için dünyadaki gelişmeleri sürekli olarak takip edene czacılar, sermayesi sadece kendi emeği olan bir meslek grubunun üyeleridir. Hastaları arasında koparılamayacak kadar güçlüorganik bağ ve insan sağlığı merkezli hizmetleri sayesinde, dün var olduğu gibi yarın da insanlığa hizmet için çalışmaları ile kanıtlanmış bir meslek kuruluşudur..

Bin yıllık geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacılar, ve yeni yetişen nesil mesleğeduyduğu sevgiyi ve heyecanı sürekli büyüterek yaşatacaklarına inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, halkla daima iç içe olan ve çok önemli bir sağlık hizmetini yerine getiren tüm eczacılarımızın günlerini kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Üvey
Eczacılık Tarihi ve Etiği A.B.D