Eczacılık Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ÇALIŞKAN İŞCAN'ın Araştırma Makalesi Yayınlandı

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlimiz Dr. Ayşegül ÇALIŞKAN İŞCAN'ın "A Differential Transcriptional Regulome Approach to Unpack Cancer Biology: Insights on Renal Cell Carcinoma Subtypes" isimli araştırma makalesi "OMICS: A Journal of Integrative Biology" dergisinde (IF: 3.3) yayınlanmıştır.

Makale Erişim Linki:

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/omi.2023.0167