Eczacılık Fakültesi

Öğr. Gör. Elif YAVUZ DOKGÖZ'ün projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Öğr. Gör. Elif YAVUZ DOKGÖZ'ün yürütücü olduğu 219S069 numaralı “Pterostilben ve Laktat Dehidrogenaz İnhibitörünün Kanser Hücre Hatlarında Tümör Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Desteklenen araştırma projesinde, Pterostilben ve LDH-A inhibitörünün kombine etkileri tümör enerji metabolizması bakış açısı ile değerlendirilecektir. Farklı meme kanseri hatlarındaki hücrelerin, metabolik özelliklerini ve değişkenliğini açıklamaya yönelik çalışmada metabolik akış analizi yönteminden de faydalanılacaktır.