Eczacılık Fakültesi

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü ve Dekan Yardımcılığı görevini sürdüren Prof Dr Semra Şardaş ‘a Altın Havan Ödülü

Prof. Dr. Semra Şardaş'a , Sağlık Bakanlığında Farmakovijilans sisteminin kurulduğu 2005 yılından beri TİTCK, İlaç Güvenliliği bilimsel komisyon başkanlığı görevi yanı sıra azimli uygulamalarla sisteme katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar Farmakovijilans konusunda 150 ulusal, 25 uluslararası bilimsel platformda sistemi tanıtmış, kitap bölümleri, ulusal etkinliklerin yanı sıra, uluslararası kongreler ve yayınlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı TİTCK, akılcı ilaç kullanımı dairesinin akılcı antibiyotik kullanımı ve antimikrobiyal direnç konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılması amacıyla ulusal ölçekte Türkiye’nin farklı bir çok ilinde İl Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla hekimlere, eczacılara, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/hasta yakını, meslek örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirdiği başarılı bilinçlendirme toplantılarında antibiyotik yan etkilerine dair sunumum yansıra Farmakovijilans sistemini tanıtmıştır. Bilimsel aktiviteleri, başarılı projelerinden dolayı 2019 yılı Eczacılık Mesleği Ödül Töreninde Altın Havan ödülüne layık görülmüştür.