Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde Tezsiz Yüksek Lisans derecesi ile 2010 yılında tamamlayan Elif Yavuz Dokgöz, Tezli Yüksek Lisansını 2010-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda kanser genetiği alanında araştırmalar yaparak tamamlamıştır. Yüksek lisans tez çalışmasında, baş ve boyun kanserlerinde gen ekspresyon seviyeleri üzerine araştırmalar yapmıştır. 2010-2013 yılları arasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Moleküler Genetik Laboratuvarında yürütülmekte olan araştırma projelerinde aktif görevler almıştır. Yüksek lisans eğitimi devam ederken, Transilvania University of Brasov’da gerçekleşen 'İnsan Patolojisinde Moleküler Tanı İçin Klasik ve Modern Metotlar' konusunda Erasmus-LLP programına katılmıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından, yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren Aka Biyoteknoloji şirketinde Aplikasyon Uzmanı olarak çalışan Elif Yavuz Dokgöz, 2013-2016 yılları arasında özel sektörde alanı ile ilgili deneyimler kazanmıştır. Doktora eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında 2014-2020 yılları arasında kanser enerji metabolizması üzerine araştırmalar yaparak tamamlamıştır. 2016 yılının Nisan ayı itibarı ile İstinye Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer alan Elif Yavuz Dokgöz halen, Eczacılık Fakültesi Biyokimya Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Kanserde Enerji Metabolizmaları, Moleküler Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Model Organizma C. Elegans

Temel Alanları: Tıbbi Biyokimya,