Faculty of Pharmacy

Arş. Gör. Süleyman BODUR'un Derleme Makalesi Yayınlandı

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlimiz Süleyman BODUR'un "Deep eutectic solvents for the determination of endocrine disrupting chemicals" isimli derleme makalesi "Talanta" dergisinde (IF: 6.1) yayınlanmıştır.

Makale Erişim Linki:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914023010913